Het grootste en meest efficiënte fokprogramma Belgisch Witblauw gebruikskruising van Nederland

Minder afkalfproblemen en meer rendement met K.I. Samen

Veehouders die inzetten op levensduur kunnen tot wel 20% meer gebruik maken van gebruikskruisingsstieren om een hogere opbrengst voor de kalveren te realiseren. Voor het beste rendementsvoordeel moeten geboorteproblemen door zwaargeboortes en een late opstart van de volgende lactatie voorkomen worden. Het fokprogramma Belgisch Witblauw Gebruikskruising van K.I. Samen zet in op het beste geboortegemak en korte draagtijd en is daarmee het meest efficiënte fokprogramma BWB-gebruikskruising in Nederland.

Voorkomen van zwaargeboortes

De term ‘kalveren worden vlot geboren’ wordt veelvuldig gebruikt. Maar wat is geboortegemak nu precies en waar zitten de verschillen? Wat zegt ‘fokwaarde geboortegemak’ over zwaargeboortes?

Uit de statistieken blijkt dat de fokwaarde geboortegemak 100 leidt tot een gemiddelde van 14,5% zwaargeboortes. De fokwaarde 120 geeft 6,7% zwaargeboortes. Een zwaargeboorte zorgt voor verhoogde kans op sterfte en verlies aan melkproductie in de volgende lactatie.

Kiezen voor een hoog geboortegemak en korte draagtijd is dus kiezen voor rendement.

Wat zegt fokwaarde geboortegemak over zwaargeboortes?
Bruno van de Plashoeve is nummer 1 voor de draagtijd (87)
Schema Geboortegemak BwB gebruikskruising

Hoe kunnen veehouders zich richten op meer rendement?

1. De top 3 van K.I. Samen zorgt voor een kortere draagtijd

En daarom een vlotte start van de volgende lactatie! Een hoge score voor geboortegemak en een korte draagtijd resulteert in meer nakomelingen per jaar. Het verbetert zowel de vlees- als de melkproductiviteit van de veestapel.

Bobo van de Graashook V: Bruno van de Plashoeve Eig: KI Samen, Grashoek
Schema korte draagtijd zorgt voor rendement

2. De top 3 van K.I. Samen zorgt voor 80% minder zwaargeboortes

Een zwaargeboorte van 2% betekent al 80% minder zwaargeboortes t.o.v. het sectorgemiddelde. Minder kalversterfte zorgt voor meer levende dieren en zodoende meer opbrengst voor de kalveren (€ 100,- vaarskalf / € 200,- stierkalf).

Kalfje van Bobo van de Graashook
Zwaargeboortes aug 2023

3. Zorg voor verhoogde dierenwelzijn

Een niet te vergeten voordeel is de verminderde arbeidskosten. Veehouders kunnen het afkalfproces beter beheren door een stier met het beste geboortegemak en een korte draagtijd in te zetten. Er zijn veel minder complicaties tijdens het afkalven waardoor er minder veterinaire zorg of ingrijpen door de veehouder zelf.

Kortere draagtijden zijn voordelig voor het welzijn van de dieren. Lange draagtijden leveren stress op voor de koeien, terwijl kortere draagtijden dit kunnen verminderen. Bovendien bevordert een soepel verloop van het afkalfproces de gezondheid en het welzijn van zowel de koeien als de nakomelingen.

Optimaliseer je rendement met gesekst sperma

De hoogste zekerheid op het gewenste geslacht bereik je door de inzet van gesekst sperma. Om gesekst sperma te krijgen moet zuiver sperma (dus geen mengsperma) op geslacht worden gesorteerd. Hierbij worden de vrouwelijke (X-chromosoom dragende) en de mannelijke (Y-chromosoom dragende) cellen gescheiden. Het is bewezen dat de toegepaste techniek om het sperma te sorteren gemiddeld 93% nauwkeurig is. Hoewel meerdere variabelen de nauwkeurigheid van het seksen bepalen, is de minimale nauwkeurigheid nooit lager dan 87%.

Sturen op rendement door snellere dracht

Het gebruik van mengsperma is inmiddels in een toenemend aantal landen gemeengoed geworden vanwege de betere bevruchting. Meerdere internationale onderzoeken tonen onafhankelijk van elkaar aan dat mengsperma beter bevrucht dan sperma van de afzonderlijke stieren. Sinds 21 april 2021 is de productie van mengsperma ook in Nederland toegestaan. K.I. SAMEN is de eerste fokkerijorganisatie die mengsperma in Nederland produceert.

Trimix vergroot kans op dracht op einde van de tocht!

Een slechte vruchtbaarheid is de belangrijkste reden van afvoer en dat kost geld door de eerdere investeringen in de koe. Trimix vergroot de kans op dracht met het advies deze aan het einde van de tocht in te zetten.

Door het mengen van sperma van deze drie soortgelijke stieren ontstaat er een strijd tussen de spermacellen waardoor er snellere energie is in de start. De energie neemt in totaliteit niet toe dus de energie brandt eerder op. We adviseren dus ook om Trimix in te zetten bij koeien die in het einde van de tocht zitten.

TRIMIX Easy 2

Specialist voor hoog geboortegemak!

Trimix Easy 2 bestaat uit mengsperma van Bob van de Plashoeve, Elancher van de Simonshoek en Menno van de Plashoeve. Door de toevoeging van Menno kent deze combinatie naast een hoge bevruchtingskans een nog hoger geboortegemak.

Trimix Fertile

De hoogste bevruchtingskans!

Trimix Fertile staat voor de hoogste bevruchtingskans. Door de mengsperma van Bob van de Plashoeve, Elancher van de Simonshoek en Jaap 2 van de Plashoeve ontstaat er een strijd tussen de spermacellen waardoor de bevruchtingskans het beste is.

TRIMIX Luxe

Spier- en vleesaanzet!

Verhoog de bevruchtingskans én nakomelingen met meer spier- en vleesaanzet. Met de combinatie van Riveur van Maris, Rowan van Maris en Joep van de Plashoeve is dit mogelijk.

TRIMIX Robust

Meer spier- en vleesaanzet!

Een zeer goed alternatief voor Trimix Luxe is Trimix Robust met de combinatie van Senco van Maris, Rowan van Maris en Joep van de Plashoeve.