“Sinds we fokken met K.I. SAMEN hebben we het gewenste resultaat”

In de Achterhoek vlakbij de Duitse grens, ligt Melkveebedrijf Bots. Kim Bleumink runt daar samen met oom Henk en tante Hermien een melkveebedrijf met 110 melkkoeien. Kim zit vanaf 2015 full time in de maatschap en krijgt voldoende ruimte om haar fokvisie binnen het bedrijf kenbaar te maken. Acht jaar geleden is de bedrijfsvoering omgegaan, door meer te kijken naar de koe en niet zo zeer meer naar de cijfers.

Kim Hermien Henk Melkveebedrijf Bots

Henk nam op jonge leeftijd de boerderij van zijn ouders over. “Het was destijds vanzelfsprekend dat je het fokadvies kreeg van de ki uit je eigen regio. De veestapel was niet naar behoren en telkens probeerden we een andere strategie, maar we liepen steeds tegen dezelfde problemen aan en de pogingen waren niet succesvol. Er waren te veel koeien met gezondheidsproblemen en het afvoerpercentage was te hoog. We kwamen steeds verder van ons doel af.”

Excursie bij K.I. SAMEN

In 2011 nam Kim deel aan een excursie bij K.I. SAMEN. “Op fok- en melkveebedrijf K.I. SAMEN zag ik voor het eerst een andere manier van koeien fokken”, vertelt Kim; “Het fokken van een koe in balans! Ik maakte kennis met de bedrijfsfilosofie van K.I. SAMEN: De praktische kijk op de koe en ik zag de resultaten en uniformiteit in de stal. Ook werden de nieuwe generaties stieren met variatie in bloedvoering en aAa-codes getoond. Ik was zo enthousiast wat ik daar zag”, lacht Kim; “Ik kocht meteen een boek over het aAa-systeem. Jammer genoeg deed ik daar op dat moment niets mee.”

Een leerweg naar vooruitgang

Enkele jaren na de excursie bij K.I. SAMEN, haalde Kim het Triple A-boek weer tevoorschijn en liet vervolgens een aAa-analyseur een koppel koeien analyseren. Het koppel had behoefte aan een stier met rondere kenmerken. “We waren het worstelen moe en namen een resoluut besluit. We hebben meteen contact gelegd met K.I. SAMEN, nu precies 8 jaar geleden. De fokstrategie werd omgegooid met als doel een veel hogere levensproductie met goede gehaltes te realiseren en probleemloze, persistente koeien te fokken met minder arbeid. Zodoende werden de eerste SAMEN-stieren ingezet, het fokken met het aAa-systeem werd een leerweg en gaandeweg zagen we het gewenste resultaat.”

              “We beseffen dat we eindelijk de juiste weg zijn ingeslagen.”

Positieve resultaten en het juiste gevoel

De laatste jaren is de productie flink gestegen. “Voorheen was de productie gemiddeld 8.000 liter per koe per jaar en nu zitten we net onder de 10.000 liter”, vervolgt Kim haar verhaal. “We hebben nu een lagere vervangingspercentage en een hogere levensproductie waarbij de gehaltes ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Daarnaast is de ongeplande uitval tegenwoordig minder dan 8 jaar geleden;  de koeien blijven veel beter staande. Als we naar onze veestapel kijken, zien we verrassende vaarzen en dat geeft een goed gevoel.”

Fokkerij leek een ratrace

“Vroeger leek de fokkerij een ratrace, eindeloze handelingen die geen uitzicht boden op resultaat”, vervolgt Kim. “Ik had er gewoonweg moeite mee dat de adviseur niet naar de koeien keek. De gegevens werden ingevoerd in een paringsadviesprogramma en het paringsadvies – gebaseerd op cijfers – rolde met één druk op de knop uit de printer. Indexcijfers zeggen mij niet zoveel meer, ik kijk liever naar de koe en ik weet nu op welke manier ik met K.I. SAMEN balans in mijn veestapel kan fokken. We beseffen dat we eindelijk de juiste weg zijn ingeslagen”, aldus Kim.

Kim Bleumink: “Ik kijk liever naar de koe en ik weet op welke manier ik balans in mijn veestapel kan fokken.”

Samen bepalen

Foktechnisch adviseur Hans Wargerink weet goed wat Kim zoekt. Melkveebedrijf Bots wil geen extreme stieren, want extremen geven problemen. Hans: “Bij ons zijn de veehouders vrij om te bepalen. Wij kijken samen naar de koe en bepalen dan welke behoefte een koe heeft om de volgende generatie te verbeteren. De stier moet passen bij de koe, maar ook bij wat de veehouder zoekt. Variatie in bloedvoering is daarbij ook heel belangrijk. Kim zoekt stieren die bij haar koeien passen qua aAa-codes, afstamming en jonge stieren uit bewezen koefamilies. Stieren die nu in het vat zitten zijn Malki, Malando, Evergreen, Geronimo rf, Redstar, Redmax, Radar Love Red, Supershot, Silvester, Slash en Bruno.”

Bedrijfsprofiel

Bedrijf: Melkveebedrijf Bots V.O.F.
Woonplaats: Rekken
Grond: 50 ha.
Veestapel: 110 melkkoeien, 60 stuks jongvee
Ras: Holstein Friesian
Gemid. productie in 2022: 1.055.458 kg, 4,31. %vet en 3,45 % eiwit

Fotowaardig en luxe probleem

“Vroeger was bij ons nog nooit een koe op de foto geweest”, vertelt Kim. Onze veestapel had een gemiddeld exterieurniveau van 79 punten, dat we heel lang bleven handhaven, maar we zagen dat het niet goed was. Nu lopen er koeien op stal die fotowaardig zijn. Het zijn fraaie uitgebalanceerde koeien met een goed exterieur. We hebben vandaag de dag zelfs een luxe probleem”, lacht Kim; “De koeien zijn veel beter, de keuze om een koe weg te doen wordt dan ook lastig.”

Fokveedagen

“Wij zijn zowaar mee gaan doen aan fokveedagen. We dachten dat dit niet voor ons weggelegd zou zijn. Overigens is ons doel niet om showkoeien te fokken, het gaat om de productie met goede gehaltes, levensduur, zelfredzame en gezonde koeien die goed in balans zijn en veel ruwvoer kunnen omzetten naar een flinke plas melk. We willen een probleemloze veestapel, maar een showkoe is altijd mooi meegenomen.”

“We willen een probleemloze veestapel,
maar een showkoe is altijd mooi meegenomen.”

Kampioenen

Bots Gusta 181 (v. Geronimo rf) was de 2e K.I. SAMEN-vaars waarmee melkveebedrijf Bots op de keuring ging. De Geronimo dochter werd derde. Kim glundert: “En toen waren we los, we gingen elk jaar weer.” Later deed Kim mee aan een videokeuring met Bots Truus 129 (v. Repairman). In 2021 won Bots Coba 39 (v. Malki) de vaarzentitel tijdens de fokveedag in Eibergen (NL) en het jaar daarna won deze prachtige, goed uitgebalanceerde vaars, de video vaarzenkeuring van VVB Silvolde. Kim zegt trots: “Ze was de fraaiste vaars en veruit de kleinste in de ring.”

Op 29 maart j.l. viel Melkveebedrijf Bots tijdens de prijsuitreiking bij VVB Silvolde wederom in de prijzen met een Malkidochter. Werd vorig jaar de wit-bonte Coba 39 kampioen, dit jaar werd de inktzwarte Bots Olga 171 Kampioen Zwartbont en later Algemeen Kampioen.

Bots Gusta 181 (v. Geronimo rf)

“Samen met SAMEN”

“Het is heel bijzonder om correcte, beste koeien te fokken met koeien met een beneden gemiddelde hoogtemaat, waar je ook nog eens goed mee voor de dag komt op een keuring. Ik ben blij dat ik anders heb durven te doen. Uiteindelijk heeft de keuze voor K.I. SAMEN én daarmee de keuze voor een betere fokfilosofie er ook voor gezorgd dat we konden deelnemen aan keuringen. Samen met SAMEN”, zegt Kim en ze lacht om de woordspeling.

Algemeen kampioen Video Vaarzen Keuring 2023 V.V.B. Silvolde – Kim Bleumink, Rekken, Bots Olga 171
Bots Herma 30 (v. Evergreen)
Kim Bleumink met Bots Olga 171 (v. Malki).
Fotograaf: Christan Meuleman.