Rectificatie Kijk op de koe

Zeven fokkerijorganisaties en de beursorganisatie RMV Hardenberg organiseren in gezamenlijkheid ‘Kijk op de koe’. K.I. Samen heeft haar dochtergroep teruggetrokken van de komende editie en heeft hierover, tegen de gezamenlijke gemaakte afspraak in, op eigen initiatief gecommuniceerd. Hierbij is het nooit de bedoeling geweest om het verantwoordelijkheidsgevoel van andere partners ter discussie te stellen of de partners hierin te passeren. Inmiddels heeft er gezamenlijk overleg plaatsgevonden en is er unaniem besloten een alternatieve ‘kijk op koe’ editie neer te zetten.

Logo_KI-Samen