Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

K.I. SAMEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar producten en/of diensten, dan wel omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan K.I. SAMEN verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen mogelijk verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom K.I. SAMEN gegevens nodig heeft

K.I. SAMEN verwerkt uw persoonsgegevens

  • om telefonisch, per email en/of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, via bijvoorbeeld het contactformulier op de website.
  • in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van koop, verkoop of dienstverlening.
  • voor email berichtgeving (opt-out): om u via een digitale nieuwsbrief te informeren over activiteiten, services en andere interessante markt- of bedrijfsinformatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  • voor het in kaart brengen van website bezoek: op de website van K.I. SAMEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, datum/tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. K.I. SAMEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang K.I. SAMEN gegevens bewaart

K.I. SAMEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst of commerciële klantrelatie met u tot stand komt.

Delen met anderen

K.I. SAMEN verstrekt in principe nooit uw persoonsgegevens aan derden. De organisatie zal hierop alléén een uitzondering maken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

K.I. SAMEN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van K.I. SAMEN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan K.I. SAMEN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. K.I. SAMEN heeft hier geen invloed op. K.I. SAMEN heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om uw verleende toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ki@ki-samen.nl
K.I. SAMEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

K.I. SAMEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt K.I. SAMEN gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.
De website van K.I. SAMEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door K.I. SAMEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ki@ki-samen.nl
www.ki-samen.nl is een website van K.I. SAMEN. K.I. SAMEN is als volgt te bereiken:

Postbus 7171
5980 AD Grashoek (NL)
Telefoon: 077-35 86 789
E-mailadres: ki@ki-samen.nl

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ki-samen.nl bekend gemaakt.