Dierentuin in de koe

Sinds de introductie van de genomics is er een wilde jacht op hogere getallen. De drang naar hogere getallen gaat steeds meer ten koste van het gezonde boerenverstand van de veehouders. Het is al enige jaren dat veehouders zich afvragen wat de getallen op papier zeggen over datgene wat ze zien en willen In hun stallen. De voortdurende versnelling van de fokkerij gaat met zo'n vaart dat de problemen zich beginnen op te stapelen in de koe. De voortdurende jacht naar hoge getallen verandert de koe in een dierentuin.

the zoo in the cow

De vissen loop

Al enige jaren zien wij koeien lopen als een vis: het achterstel zwaait van links naar rechts, omdat de koe om de uier heen moet lopen. Dit is niet alleen inefficiënt, maar het is zeker niet goed voor de levensduur van de koe. De voor­hand van de koe is te smal, waardoor het achterstel als een vissenstaart beweegt. Wij zien graag koeien die gewoon recht vooruit kunnen lopen.

De katten rug

The cat back

De versmalling van de koe is gepromoot als de weg vooruit. Koeien worden zo smal dat ze een kattenrug beginnen te laten zien. We weten allemaal dat als een kat haar rug bolt, ze zeer alert en gespannen is. Vandaag de dag zien we koeien met een kattenrug; die koeien hebben heel veel spanning in hun lichaam. Tegelijkertijd zien we hele rechte benen in die koeien, die ze achter hun lichaam plaatsen. Dit is niet alleen niet goed, het is ook niet comfortabel voor de koe.

De Giraffe Grazer

Door de smalle fokkerij is de koe steeds groter en groter geworden. In de wei zie je ze eten als een giraf met de voorpoten gespreid om bij het gras te kunnen. Nogmaals, niet koe-achtig of goed voor ze.

Het spijsverteringsstelsel van varkens

Het streven naar voerefficiënte koeien maakt dat de koe sneller hoogenergetisch voer moet verteren. Om dit te kun­nen, moet de koe veranderen. De koe is een herkauwer en zij is erop gebouwd om voor mensen oneetbare- eiwitten om te zetten in hoogwaardig eiwitten. De moderne wens voor ‘voer-efficiënte’ vermaakt de koe in een eenmagige – ofte­wel in een varken op hoge poten. Herkauwers fermenteren voor de maag terwijl eenmagige herbivoren achter de maag fermenteren. Het verteringskanaal van een herkauwer is veel efficiënter dan een eenmagig verteringskanaal in het verteren van laagwaardige eiwitten (lees: gras) en de opname daarvan. Sinds het begin van de voeropnamemetingen werden koeien als varkens gevoerd en als varkens gezien met een minnetje – het varken heeft een veel groter uier.

Laat de koe een koe zijn

Door de koe te veranderen in een dierentuin doen we de koe, de veehouder noch de wereld een plezier. Een goed gebouw­de koe moet recht kunnen lopen en gewoon gras kunnen eten in de wei (niet uit hoge voerbakken om haar voeropname te meten). Ze moet een pens hebben omdat ze een voormagige fermenteerde is. Als men de koe in een varken wil veranderen, kunnen ze misschien beter beginnen met varkens te melken. Maar laten we de koe niet mismaken en verkreupelen. De vooruitgang in de fokkerij is gigantisch geweest en dat is een groot compliment aan eenieder die daaraan heeft bijgedra­gen. Maar laten we niet de verkeerde kant op gaan en de koe blijven fokken voor haar kwaliteit: dat ze een herkauwer is.

Geertje 669 V: Big Malki
Koe in balans Geertje 669 (V: Big Malki)

Gerard Scheepens, K.l. Samen

”Zie artikel Melkvee”