Kan fokkerij bijdragen aan het verminderen van hittestress bij koeien?

Hittestress is een veelvoorkomend probleem bij koeien, vooral tijdens de zomermaanden. Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen de gezondheid en het welzijn van koeien beïnvloeden en de melkproductie verminderen. Fokkerij kan bijdragen aan het verminderen van hittestress bij koeien door middel van selectie op kenmerken die de koeien helpen beter bestand te zijn tegen hoge temperaturen en vochtigheid. Enkele voorbeelden van kenmerken waarop geselecteerd kan worden zijn:

Colganados JB Aviator SL

1. Hitte-tolerante genen:

Er zijn genen bekend die bijdragen aan de hittebestendigheid van koeien, zoals genen die betrokken zijn bij de productie van zweet, de regulering van de lichaamstemperatuur en de aanpassing aan veranderingen in het omgevingsklimaat.

2. Verhoogde productie van anti-oxidanten:

Hitte veroorzaakt oxidatieve stress bij koeien, wat kan leiden tot celbeschadiging en ontstekingen. Door te selecteren op koeien die een verhoogde productie van antioxidanten hebben, kunnen fokkers koeien fokken die beter bestand zijn tegen deze stress.

3. Verbeterde thermoregulatie:

Koeien die beter in staat zijn om hun lichaamstemperatuur te reguleren, zijn beter bestand tegen hoge temperaturen. Door te selecteren op koeien met een betere thermoregulatie, kunnen fokkers koeien fokken die minder snel oververhit raken.

SLICK-gen vermindert hittestress bij koeien

De verzamelnaam voor deze genen is het SLICK-gen. Door te selecteren op stieren met het SLICK-gen, kunnen fokkers koeien fokken die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen. K.I. Samen introduceerde als eerste K.I. Station het SLICK-gen in Nederland door de inzet van de stier Colganados JB Aviator SL. Lees ook ons eerder gepubliceerde artikel: ”Slick gen wapent praktische koe van morgen tegen hitte!”

Beperken van hittestress door andere managementmaatregelen:

Naast de inzet van het SLICK-gen kunnen managementfactoren op korte termijn bijdragen om hittestress zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u enkele manier om hittestress bij koeien te voorkomen

  • Zorg voor voldoende schaduw: Koeien moeten altijd toegang hebben tot voldoende schaduw om te kunnen rusten en afkoelen. Dit kan worden bereikt door middel van bomen of andere overdekte gebieden.
  • Bied voldoende koel water aan: Zorg dat koeien altijd toegang hebben tot voldoende koel drinkwater. Water is essentieel voor de lichaamsfuncties van koeien en helpt hen afkoelen.
  • Verlaag de omgevingstemperatuur: Het koelen van de omgevingstemperatuur is een effectieve manier om hittestress bij koeien te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van ventilatoren (bij een temperatuur boven de 18-20°C) en waternevelsystemen (bij nóg hogere temperaturen).
  • Voeraanpassingen door: Het aanpassen van het voer kan bijdragen aan het verminderen van de warmteproductie door de koeien. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het veranderen van de samenstelling van het voer of door het veranderen van de voertijden. Raadpleeg uw voerleverancier voor het beste advies.
  • Beperk de activiteit van de koeien: Koeien die te actief zijn, produceren meer warmte en lopen meer risico op hittestress. Door de activiteit van de koeien te beperken, bijvoorbeeld door ze in de schaduw te laten rusten, kan hittestress worden voorkomen.
  • Monitor het klimaat: Het is belangrijk om de temperatuur en luchtvochtigheid in de gaten te houden en actie te ondernemen wanneer de omstandigheden hittestress veroorzaken zoals het omschakelen van overdag grazen naar avond- en nacht grazen als de temperaturen erg stijgen.

Scan de koe na een hittestressperiode

Dracht scannen na een periode van hittestress voorkomt problemen met tweelingdrachten.

Hittestress brengt ook andere problemen met zich mee in de opvolgende periode. Waar moet je op letten? En waarbij kan K.I. Samen helpen? Klik dan hier!