Veestapel verbeteren door aanpak redenen van afvoer

Zodra een veehouder zijn veestapel ouder wil laten worden, dient hij te kijken naar de grootste vier redenen van afvoer op het bedrijf. Met een gerichte aanpak van de grootste afvoerredenen wordt er een flinke stap gezet in het verbeteren van de veestapel op het bedrijf.

KI SAMEN koe kijkt naar de stal vanuit de wei

Uit wereldwijd onderzoek zijn er een aantal zekerheden waarom koeien worden opgeruimd. De vruchtbaarheid, de klauwen (benen), uiergezondheid en productie. Deze vier kenmerken vormen de hoofdmoot van de redenen waarom koeien van het bedrijf vertrekken.

Waarom gaat de koe toch weg? En wat kunnen wij
eraan doen?

K.I. SAMEN zorgt met haar fokkerij ervoor dat koeien makkelijker oud kunnen worden binnen de bedrijven. Wij behandelen de kenmerken één voor één en geven aan hoe wij dit kenmerk
inwegen in ons fokprogramma.

1. De vruchtbaarheid

Het belang van vruchtbaarheid is heel groot. Als de koe niet drachtig wordt, dan houdt het een keer op. De wijze waarop de koe drachtig wordt, verschilt heel veel. Sommige worden snel tochtig en drachtig. Andere niet. Er zijn diverse manieren om de vruchtbaarheid te bekijken en K.I. SAMEN kijkt naar het
drachtpercentage na de inseminatie. Het gaat erom dat de koe drachtig wordt als de veehouder dat wil. K.I. SAMEN vindt dus Non-Return leidend en tussenkalftijd van ondergeschikt belang. Persistente koeien worden op deze manier namelijk ‘gestraft’ op fokwaarde vruchtbaarheid.

2. De klauwen (benen)

Goede én sterke klauwen zijn een vereiste voor het goed kunnen lopen van een koe. Goede klauwen betekent een gelijke verdeling van de druk over de binnen- en buitenklauw. Een ongelijke verdeling ontstaat onder meer met een Franse stand, waarbij de klauwen naar buiten gedraaid staan en de
binnenklauw onevenredig veel druk krijgt. Een goede stand van de klauwen zit hem in de bouw van het kruis en daarmee samenhangend de benen en ook gesloten en compact in verband met klauwaandoeningen.

De bouw van de koe is de basis van haar succesvolle carriere als melk- en fokkoe

3. De uiergezondheid

De uiergezondheid oftewel celgetal is heel belangrijk omdat elke koe twee, drie keer of nog vaker gemolken wordt op een dag. Ontstekingen in de uier moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het celgetal is een kenmerk met een hogere erfelijkheidsgraad. Met andere woorden, op celgetal kun je
makkelijk fokken en vooruitgang boeken. Echter de huisvesting van de koe is en blijft de belangrijkste reden voor mogelijke celgetal problemen.

4. De productie

De productie kan een aanleiding zijn tot het ruimen van koeien, maar dit komt niet vaak meer voor. Natuurlijk wil elke veehouder productievere koeien, maar dan wel in combinatie met minder
problemen. De meeste koeien die produceren, tonen een flinke stijging over de lactaties heen en dit gaat tegelijkertijd gepaard met een celgetal dat niet slechter wordt en liever nog beter. Dit betekent dat de koe goed en gezond uitgegroeid is en het makkelijk en probleemloos meer melk geeft.

Well balanced dairy cow NL

Het is beter om goed te combineren, dan om hoge getallen te tellen

De bouw van de koe is de basis van haar succesvolle
carrière als melk- en fokkoe. Een beter gebouwde
koe
leeft langer en produceert mede daardoor
makkelijker meer melk met een beter rendement.
K.I. SAMEN fokt om in de praktijk betere koeien te
krijgen en verbetert met haar fokbeleid de basis voor
een rendabele melkveehouderij. De praktijk bewijst ’t!