Meer PK’s op je bedrijf!

‘Paardenkracht’ drukt eenheid van arbeidsvermogen uit. Wil je letterlijk meer PK’s op het boerenerf? Dan investeer je bijvoorbeeld in krachtigere machines, voertuigen of apparatuur. Maar figuurlijk gezien het kan ook zijn dat er behoefte is aan het optimaliseren van processen en/of prestaties, zoals het implementeren van technologie of het opleiden van medewerkers. K.I. Samen houdt het simpel: met meer Praktische Koeien (PK’s) op je bedrijf bouw je aan een veestapel waarbij de koe probleemloos beter en gemakkelijk veel kan produceren.

KI Samen Koe in Balans

Praktische Koeien (PK’s) zijn in balans

Praktische koeien zijn qua bouw in balans. Dit is een voorwaarde om een lange levensduur en een hoge levensproductie te behalen. Om de koe in balans te krijgen, kijkt K.I. Samen in het fokprogramma naar de grootste drie redenen van afvoer. Ongunstige vruchtbaarheid, klauwen (benen) en uiergezondheid, vormen de hoofdmoot waarom koeien vertrekken van het bedrijf. K.I. Samen fokt koeien die hiertegen bestand zijn. De bewezen aAa-methode is hierbij een ondersteuning. Het mag duidelijk zijn dat veel koeien de aAa-code met de cijfers 1, 5 en 6 in willekeurige volgorde nodig hebben, om de koe in balans te brengen.

Zorg voor meer PK’s (Praktische Koeien) op je bedrijf!

Hoewel het aantal stieren in de codegroep 156 klein is, zijn deze heel hard nodig voor de variatie in de populatie en om de koe in balans te krijgen. K.I. Samen heeft de diversiteit van aAa-codes in haar assortiment en helpt je graag verder met meer PK’s (Praktische Koeien) in je bedrijf.

‘Met Praktische Koeien (PK’s) op je bedrijf bouw je aan een veestapel waarbij de koe probleemloos beter en gemakkelijk veel kan produceren.”

Hoe helpt K.I. Samen?

K.I. Samen kijkt naar de koe en brengt een passend paringsadvies dat zorgt voor variatie. Dit wil niet zeggen dat dit de stieren zijn met de hoogste indexcijfers. Fokkerij is geen optelsom van fokwaardes! Maar wel stieren die zich in de praktijk bewezen hebben en die zorgen voor verbetering van de volgende generatie: met andere woorden meer PK’s in je bedrijf! Zo bouwen we samen aan een probleemloze, gezonde veestapel met koeien met een lange levensduur en hoge levensproductie.

Analyse toont schaarse variatie

Sinds een paar jaar maakt K.I. Samen jaarlijks een analyse van het aantal keer dat een bepaalde aAa-code voorkomt. In 2022 was de 234 codegroep met een 80% aandeel verreweg de meest voorkomende code van de acht verschillende codegroepen. Ook in 2023 scoort de codegroep 234 wederom met 80% extreem hoog in de populatie. Voor een duidelijk beeld hebben we de gegevens in zowel een staafdiagram als in een cirkeldiagram gezet. Het mag duidelijk maar ook zorgelijk zijn waar de populatie zich naartoe beweegt.

Overzicht aantal stieren per aAa-code in cirkeldiagram

Onderstaande cirkeldiagram toont het overzicht van de stieren die in 2023 gecodeerd zijn, verdeeld per hoofdgroep aAa-codes.

Meer PK's: Overzicht van het aantal stieren per aAa-code dat in 2023 gecodeerd is

Overzicht aantal stieren per aAa-code in staafdiagram

Onderstaande staafdiagram toont het overzicht van de stieren die in 2023 gecodeerd zijn, verdeeld per hoofdgroep aAa-codes.

Meer PK's: Aantal stieren per aAa-code die nieuw zijn geregistreerd in 2023.

Overzicht aantal stieren ingedeeld op eerste cijfer aAa-code in cirkeldiagram

Onderstaande cirkeldiagram geeft het overzicht weer van het aantal stieren dat in 2023 gecodeerd is, ingedeeld op basis van het eerste cijfer van de aAa-code.

Meer PK's in je bedrijf: overzicht van het aantal stieren dat in 2023 gecodeerd is, ingedeeld op basis van het eerste cijfer van de aAa-code.

Overzicht aantal stieren ingedeeld op eerste cijfer aAa-code in staafdiagram

Onderstaande staafdiagram geeft het overzicht weer van het aantal stieren dat in 2023 gecodeerd is, ingedeeld op basis van het eerste cijfer van de aAa-code.

Overzicht van het aantal stieren dat in 2023 gecodeerd is, ingedeeld op basis van het eerste cijfer van de aAa-code.

Genomische fokkerij wil meer van hetzelfde

In het cijfergeweld rondom de indexdraai worden stieren met de 234-code beloond met een hoge indexwaarde. Het blijkt eens te meer dat er een overdaad is van deze drie getallen en het is de vraag wanneer de problemen van deze eenzijdige fokkerij dermate groot worden, dat dit de bedrijfsvoering remt. Bij deze snelle en eenzijdige fokkerij vergeet men vaak dat het tijd kost voordat stieren met rondere codes zich bewijzen en daarmee wél het verschil in rendement en werkplezier in de stal maken. Bij het volgen van de snelle fokkerij moeten veehouders uiteindelijk andere keuzes maken op basis van een betere en daarmee ook gezondere bouw.

“Stieren met rondere codes maken wél het verschil in rendement en werkplezier in de stal.”

K.I. Samen

Een veelgehoorde tegenwerping van criticasters is dat er té weinig goede 156 stieren zijn ten opzichte van de 234-stieren. Het is ook niet zo moeilijk om dat te stellen, de dit jaar ingeschreven 156-groep bestaat uit 27 stieren en de 234-groep uit 1132 stieren.

Uitleg aAa-codes

Voor meer uitleg over de betekenis van de aAa-codes, klik hier.